SFS 2008:133 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2008/09

080133.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�rordning<br/>om beredskapslagring av oljeprodukter under <br/>lagrings�ret 2008/09</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:249px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft16">;</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 10 april 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11"> enligt 9 � lagen (1984:1049) om beredskapslag-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">ring av olja och kol att f�ljande andelar av basm�ngderna f�r vissa lagrings-<br/>br�nslen ska lagras under lagrings�ret 2008/09.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2008 och g�ller till och med den</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">30 juni 2009.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft14">Senaste f�rordning i �mnet 2007:148.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft14">Jfr r�dets direktiv 2006/67/EG av den 24 juli 2006 om en skyldighet f�r medlemssta-</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">terna att inneha minimilager av r�olja och/eller petroleumprodukter (EUT L 217,<br/>8.8.2006, s. 8, Celex 32006L0067).</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Varuslag</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:367px;white-space:nowrap" class="ft115">Procentandel <br/>av basm�ngden</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Motorbensin</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:367px;white-space:nowrap" class="ft11">25</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Fotogen</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:367px;white-space:nowrap" class="ft11">25</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Dieselbr�nnolja/eldningsolja 1</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:367px;white-space:nowrap" class="ft11">25</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">�vriga eldningsoljor</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:367px;white-space:nowrap" class="ft11">25</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:133</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 april 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om beredskapslagring av oljeprodukter under
lagrings�ret 2008/09

1

;

utf�rdad den 10 april 2008.

Regeringen f�reskriver

2

enligt 9 � lagen (1984:1049) om beredskapslag-

ring av olja och kol att f�ljande andelar av basm�ngderna f�r vissa lagrings-
br�nslen ska lagras under lagrings�ret 2008/09.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2008 och g�ller till och med den

30 juni 2009.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1

Senaste f�rordning i �mnet 2007:148.

2

Jfr r�dets direktiv 2006/67/EG av den 24 juli 2006 om en skyldighet f�r medlemssta-

terna att inneha minimilager av r�olja och/eller petroleumprodukter (EUT L 217,
8.8.2006, s. 8, Celex 32006L0067).

Varuslag

Procentandel
av basm�ngden

Motorbensin

25

Fotogen

25

Dieselbr�nnolja/eldningsolja 1

25

�vriga eldningsoljor

25

SFS 2008:133

Utkom fr�n trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;