SFS 2008:142 Förordning om ekodesign i fråga om förkopplingsdon till lysrör

080142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om ekodesign i fr�ga om f�rkopplingsdon till <br/>lysr�r;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 10 april 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagen (2008:112) om ekodesign ska till�mpas p� elektriska n�tan-</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">slutna f�rkopplingsdon till lysr�rsbelysning (f�rkopplingsdon).</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">F�reskrifterna i denna f�rordning meddelas f�r att genomf�ra Europapar-</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">lamentets och r�dets direktiv 2005/32/EG om uppr�ttande av en ram f�r att<br/>fastst�lla krav p� ekodesign f�r energianv�ndande produkter och om �ndring<br/>av r�dets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och r�dets direktiv<br/>96/57/EG och 2000/55/EG s�vitt avser de produkter som n�mns i f�rsta<br/>stycket.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagen (2008:112) om ekodesign ska inte till�mpas p� f�rkopplingsdon</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">som</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft19">1. �r inbyggda i lampor,<br/>2. �r s�rskilt konstruerade f�r armatur avsedd att monteras in i m�bler och</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">som utg�r en icke utbytbar del av armaturen och inte kan provas �tskilt fr�n<br/>armaturen, eller</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. ska exporteras fr�n Europeiska gemenskapen, antingen som separata</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">komponenter eller inbyggda i armatur.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">En maximal tillf�rd effekt f�r kretsar f�rkopplingsdon  lampor ska</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">g�lla f�r olika kategorier av f�rkopplingsdon.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft19">Statens energimyndighet f�r meddela f�reskrifter om<br/>1. definition och indelning i kategorier av f�rkopplingsdon,<br/>2. den maximalt tillf�rda effekt f�r kretsar f�rkopplingsdon  lampor som</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ska g�lla f�r olika kategorier av f�rkopplingsdon,</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. bed�mning av �verensst�mmelse enligt 6 � lagen (2008:112) om eko-</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">design,</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft19">4. f�rs�kran om �verensst�mmelse enligt 7 � lagen om ekodesign,<br/>5. CE-m�rkning enligt 8 � lagen om ekodesign, och<br/>6. ers�ttning enligt 17 � lagen om ekodesign.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:888px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Statens energimyndighet ska vara tillsynsmyndighet i fr�ga om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">kopplingsdon enligt 13 � lagen (2008:112) om ekodesign.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2008:142</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 april 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:142</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:108px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">(2001:1254) om energieffektivitetskrav f�r f�rkopplingsdon till lysr�r ska<br/>upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:214px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om ekodesign i fr�ga om f�rkopplingsdon till
lysr�r;

utf�rdad den 10 april 2008.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 �

Lagen (2008:112) om ekodesign ska till�mpas p� elektriska n�tan-

slutna f�rkopplingsdon till lysr�rsbelysning (f�rkopplingsdon).

F�reskrifterna i denna f�rordning meddelas f�r att genomf�ra Europapar-

lamentets och r�dets direktiv 2005/32/EG om uppr�ttande av en ram f�r att
fastst�lla krav p� ekodesign f�r energianv�ndande produkter och om �ndring
av r�dets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och r�dets direktiv
96/57/EG och 2000/55/EG s�vitt avser de produkter som n�mns i f�rsta
stycket.

2 �

Lagen (2008:112) om ekodesign ska inte till�mpas p� f�rkopplingsdon

som

1. �r inbyggda i lampor,
2. �r s�rskilt konstruerade f�r armatur avsedd att monteras in i m�bler och

som utg�r en icke utbytbar del av armaturen och inte kan provas �tskilt fr�n
armaturen, eller

3. ska exporteras fr�n Europeiska gemenskapen, antingen som separata

komponenter eller inbyggda i armatur.

3 �

En maximal tillf�rd effekt f�r kretsar f�rkopplingsdon  lampor ska

g�lla f�r olika kategorier av f�rkopplingsdon.

Statens energimyndighet f�r meddela f�reskrifter om
1. definition och indelning i kategorier av f�rkopplingsdon,
2. den maximalt tillf�rda effekt f�r kretsar f�rkopplingsdon  lampor som

ska g�lla f�r olika kategorier av f�rkopplingsdon,

3. bed�mning av �verensst�mmelse enligt 6 � lagen (2008:112) om eko-

design,

4. f�rs�kran om �verensst�mmelse enligt 7 � lagen om ekodesign,
5. CE-m�rkning enligt 8 � lagen om ekodesign, och
6. ers�ttning enligt 17 � lagen om ekodesign.

4 �

Statens energimyndighet ska vara tillsynsmyndighet i fr�ga om f�r-

kopplingsdon enligt 13 � lagen (2008:112) om ekodesign.

SFS 2008:142

Utkom fr�n trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:142

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2008, d� f�rordningen

(2001:1254) om energieffektivitetskrav f�r f�rkopplingsdon till lysr�r ska
upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

;