SFS 2008:149 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

080149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.