SFS 2008:153 Lag om ändring i jordabalken

080153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.