SFS 2008:155 Lag om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken

080155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.