SFS 2008:161 Lag om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

080161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.