SFS 2008:168 Förordning om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

080168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i ledningsr�ttskung�relsen <br/>(1973:1148);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 10 april 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver i fr�ga om ledningsr�ttskung�relsen (1973:1148)</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">att i rubriken n�rmast f�re 4 � ordet inskrivningsmyndighet ska bytas ut<br/>mot inskrivningsmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft19">Johan Danelius<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2008:168</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 april 2008</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">4 </p> <p style="position:absolute;top:13px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft17"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:974px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>SFS 2008:133184</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i ledningsr�ttskung�relsen
(1973:1148);

utf�rdad den 10 april 2008.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om ledningsr�ttskung�relsen (1973:1148)

att i rubriken n�rmast f�re 4 � ordet inskrivningsmyndighet ska bytas ut
mot inskrivningsmyndigheten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:168

Utkom fr�n trycket
den 22 april 2008

4

SFS 2008:133184

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;