SFS 2008:170 Förordning om ändring i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.

080170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.