SFS 2008:173 Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

080173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:6px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:5px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft119{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1987:452) om avgifter <br/>vid de allm�nna domstolarna;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 10 april 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1987:452) om avgifter</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">vid de allm�nna domstolarna</p> <p style="position:absolute;top:17px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft15"> </p> <p style="position:absolute;top:15px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">att 7, 8 och 12 �� samt punkten 3 i bilagan till f�rordningen ska upp-</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">h�ra att g�lla, </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">att 13, 9 och 11 �� ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft111"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning g�ller avgifter f�r ans�kningar (ans�kningsavgifter)</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">och f�r kung�rande i konkurs- och ackords�renden (kung�randeavgifter) vid<br/>allm�n domstol, varmed i denna f�rordning �ven avses fastighetsdomstol<br/>och milj�domstol. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Avgiften ska fastst�llas av domstolen och betalas till staten i de fall och</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">med de belopp som anges i en s�rskild avgiftslista (</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:518px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:435px;white-space:nowrap" class="ft11">). </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">S�rskilda best�mmelser om avgifter f�r milj�domstols verksamhet finns i</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">f�rordningen (1998:940) om avgifter f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�-<br/>balken. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft111"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Ans�kningsavgift ska betalas av den som anh�ngigg�r ett m�l eller ett</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">�rende. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Kung�randeavgift i konkurs�renden ska betalas av konkursboet och i</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">�renden om f�retagsrekonstruktion av g�lden�ren. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft17">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft111"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Befriade fr�n skyldigheten att betala avgifter enligt denna f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">�r </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. s�dan domstol eller skiljedomstol som ska avg�ra tvist mellan stater</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">och annat internationellt organ som bildats f�r behandling av s�dan tvist, i<br/>m�l eller �rende som handl�ggs enligt lagen (1946:818) om bevisupptagning<br/>�t vissa internationella organ, </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft113"> </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft114">Senaste lydelse av</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft118">7 � 2005:159<br/>8 � 2006:1099<br/>12 � 2003:236<br/>bilagan 2007:10.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft113"> </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft114">Senaste lydelse 2001:814. �ndringen inneb�r bl.a. att andra och tredje styckena upp-</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">h�vs. </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft113"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft114">Senaste lydelse 1996:781. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft113"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft114">Senaste lydelse 2000:719. �ndringen inneb�r bl.a. att andra och tredje styckena upp-</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">h�vs.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>SFS 2008:173</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft119">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 april 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:173</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. utl�ndsk domstol i m�l eller �rende som handl�ggs enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">(1946:816) om bevisupptagning �t s�dan domstol eller lagen (2000:562) om<br/>internationell r�ttslig hj�lp i brottm�l, </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">3. den som ans�ker om att sj�lv bli f�rsatt i konkurs, i fr�ga om ans�k-</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ningsavgiften, </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">4. s�dan utl�ndsk myndighet som avses i 18 kap. 18 � f�rsta stycket sj�la-</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">gen (1994:1009) i �rende om sj�f�rklaring. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>9 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Beslut om avgift enligt denna f�rordning f�r �verklagas hos Domstols-</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">verket. Skrivelsen med �verklagandet ska ha kommit in till den domstol som<br/>meddelade beslutet inom ett �r fr�n den dag d� avgiften betalades. </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Den omst�ndigheten att skrivelsen med �verklagandet getts in till Dom-</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">stolsverket utg�r inte n�got hinder mot att �verklagandet tas upp till pr�v-<br/>ning, om handlingarna har kommit in f�re �verklagandetidens utg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Domstolsverkets beslut f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>11 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">Hos den domstol som fastst�ller avgift enligt denna f�rordning ska ett</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">exemplar av f�rordningen h�llas tillg�nglig f�r allm�nheten. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft27">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2008.<br/>2. Vid �verklagande av ett beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dandet</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ska �ldre best�mmelser till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft27">Helena Swenz�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1987:452) om avgifter
vid de allm�nna domstolarna;

utf�rdad den 10 april 2008.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1987:452) om avgifter

vid de allm�nna domstolarna

1

dels

att 7, 8 och 12 �� samt punkten 3 i bilagan till f�rordningen ska upp-

h�ra att g�lla,

dels

att 13, 9 och 11 �� ska ha f�ljande lydelse.

1 �

2

Denna f�rordning g�ller avgifter f�r ans�kningar (ans�kningsavgifter)

och f�r kung�rande i konkurs- och ackords�renden (kung�randeavgifter) vid
allm�n domstol, varmed i denna f�rordning �ven avses fastighetsdomstol
och milj�domstol.

Avgiften ska fastst�llas av domstolen och betalas till staten i de fall och

med de belopp som anges i en s�rskild avgiftslista (

Bilaga

).

S�rskilda best�mmelser om avgifter f�r milj�domstols verksamhet finns i

f�rordningen (1998:940) om avgifter f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�-
balken.

2 �

3

Ans�kningsavgift ska betalas av den som anh�ngigg�r ett m�l eller ett

�rende.

Kung�randeavgift i konkurs�renden ska betalas av konkursboet och i

�renden om f�retagsrekonstruktion av g�lden�ren.

3 �

4

Befriade fr�n skyldigheten att betala avgifter enligt denna f�rordning

�r

1. s�dan domstol eller skiljedomstol som ska avg�ra tvist mellan stater

och annat internationellt organ som bildats f�r behandling av s�dan tvist, i
m�l eller �rende som handl�ggs enligt lagen (1946:818) om bevisupptagning
�t vissa internationella organ,

1

Senaste lydelse av

7 � 2005:159
8 � 2006:1099
12 � 2003:236
bilagan 2007:10.

2

Senaste lydelse 2001:814. �ndringen inneb�r bl.a. att andra och tredje styckena upp-

h�vs.

3

Senaste lydelse 1996:781. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.

4

Senaste lydelse 2000:719. �ndringen inneb�r bl.a. att andra och tredje styckena upp-

h�vs.

SFS 2008:173

Utkom fr�n trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:173

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

2. utl�ndsk domstol i m�l eller �rende som handl�ggs enligt lagen

(1946:816) om bevisupptagning �t s�dan domstol eller lagen (2000:562) om
internationell r�ttslig hj�lp i brottm�l,

3. den som ans�ker om att sj�lv bli f�rsatt i konkurs, i fr�ga om ans�k-

ningsavgiften,

4. s�dan utl�ndsk myndighet som avses i 18 kap. 18 � f�rsta stycket sj�la-

gen (1994:1009) i �rende om sj�f�rklaring.

9 �

Beslut om avgift enligt denna f�rordning f�r �verklagas hos Domstols-

verket. Skrivelsen med �verklagandet ska ha kommit in till den domstol som
meddelade beslutet inom ett �r fr�n den dag d� avgiften betalades.

Den omst�ndigheten att skrivelsen med �verklagandet getts in till Dom-

stolsverket utg�r inte n�got hinder mot att �verklagandet tas upp till pr�v-
ning, om handlingarna har kommit in f�re �verklagandetidens utg�ng.

Domstolsverkets beslut f�r inte �verklagas.

11 �

Hos den domstol som fastst�ller avgift enligt denna f�rordning ska ett

exemplar av f�rordningen h�llas tillg�nglig f�r allm�nheten.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2008.
2. Vid �verklagande av ett beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dandet

ska �ldre best�mmelser till�mpas.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Helena Swenz�n
(Justitiedepartementet)

;