SFS 2008:173 Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

080173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.