SFS 2008:182 Förordning om ändring i förordningen (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken och viss följdlagstiftning

080182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:636) om
ikraftträdande av lagen (2005:683) om ändring i
rättegångsbalken och viss följdlagstiftning;

utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver att punkten 4 i förordningen (2007:636) om ikraft-

trädande av lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken och viss följd-
lagstiftning ska utgå.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:182

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008