SFS 2008:196 Förordning om upphävande av förordningen (1992:1199) om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning i Värmlands och Kopparbergs län

080196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1992:1199) om
tandvårdsersättning vid klinisk
tandhälsoundersökning i Värmlands och
Kopparbergs län;

utfärdad den 24 april 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1992:1199) om tandvårdsersätt-

ning vid klinisk tandhälsoundersökning i Värmlands och Kopparbergs län
ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2008:196

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008