SFS 2008:1001 Förordning om ändring i förordningen (2003:552) om företagsinteckning

081001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.