SFS 2008:1002 Förordning med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

081002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.