SFS 2008:1004 Förordning om ändring i förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

081004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.