SFS 2008:1006 Förordning om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

081006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.