SFS 2008:1007 Förordning om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

081007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.