SFS 2008:1009 Förordning om ändring i förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

081009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.