SFS 2008:1013 Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

081013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.