SFS 2008:1015 Förordning om ändring i förordningen (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring

081015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.