SFS 2008:1016 Förordning om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

081016.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.