SFS 2008:1017 Förordning om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer

081017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.