SFS 2008:1018 Förordning om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

081018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.