SFS 2008:1019 Förordning om ändring i förordningen (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten

081019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.