SFS 2008:1022 Förordning om ändring i förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

081022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.