SFS 2008:1023 Förordning om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

081023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.