SFS 2008:1025 Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

081025.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.