SFS 2008:1029 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

081029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.