SFS 2008:1032 Förordning om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer

081032.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.