SFS 2008:1033 Förordning om ändring i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

081033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.