SFS 2008:1037 Förordning om ändring i postförordningen (1993:1709)

081037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.