SFS 2008:1039 Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

081039.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.