SFS 2008:1040 Förordning om ändring i förordningen (2005:712) med föreskrifter om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

081040.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.