SFS 2008:1042 Lag om ändring i lagen (2007:617) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

081042.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.