SFS 2008:1044 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

081044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.