SFS 2008:1046 Lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

081046.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.