SFS 2008:1048 Lag om skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.

081048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.