SFS 2008:1051 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

081051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.