SFS 2008:1055 Förordning om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

081055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.