SFS 2008:1058 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

081058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.