SFS 2008:1059 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

081059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.