SFS 2008:1060 Lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

081060.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.