SFS 2008:1062 Lag om ändring i lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen

081062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.