SFS 2008:1065 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

081065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.