SFS 2008:1066 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

081066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.