SFS 2008:1074 Lag om ändring i jordabalken

081074.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.