SFS 2008:1076 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

081076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.