SFS 2008:1077 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

081077.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.