SFS 2008:1078 Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

081078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.