SFS 2008:1079 Lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

081079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.