SFS 2008:1083 Förordning om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

081083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.